Direct contact: 073 553 07 55

GRONDVERZET

Grondverzet

Voor veel opdrachtgevers verzorgen wij het grondwerk. Huigevoort is gespecialiseerd in grondwerken voor diverse doeleinden, u kunt hierbij onder andere denken aan de grondwerken voor het uitvoeren van:

  • Straatwerk
  • Rioleringswerk
  • Asfalteren
  • Sloopwerk
  • Bermen / beschoeiingen
  • Voorbereiding nieuwbouw
  • Verhuur mobiele kranen

Huigevoort is tevens volledig uitgerust op het gebied van gladheidsbestrijding. We strooien (parkeer) terreinen, fietspaden en wegen. Voor bedrijfsterreinen beschikken we over strooiwagens met schaven. Voor het sneeuwvrij maken van terreinen staan we ook met gepast materieel voor u klaar.